Our last event, which we organized, was a summer course named Technology, take the wheel! and the topic was autonomous cars. From 11 to 18 July, 21 students from all over the Europe who, in addition to academic work, covered the basics of autonomy, computer vision, simulators, workshop about robot programming, moral
Naš zadnji dogodek, ki smo ga organizirali je bil poletni tečaj z naslovom Technology, take the wheel!, tema pa so bili avtonomni avtomobili. Od 11. do 18. julija se nam je pridružilo 21 študentov iz celotne Evrope, ki so si poleg akademskega dela, ki je zajemal osnove avtonomnosti, računalniškega vida, simulatorjev, delavnice
From May 13th to 25th, we held an event called beMORE10 in Ljubljana and Ajdovščina. BEST, as a major international organization, needs reliable and quality human resources management. For this purpose, we organized the beMORE10 event, where we offered the opportunity to train in intensive training in soft skills. Topics
Od 13. do 25. maja je v Ljubljani in Ajdovščini potekal dogodek beMORE10. BEST kot večja mednarodna organizacija potrebuje zanesljivo in kvalitetno upravljanje s človeškimi viri. V ta namen smo organizirali dogodek beMORE10, ki je udeležencem ponudil možnosti, da so se na intenzivnih pripravljanih treningih izurili v mehkih veščinah. Teme
We gathered again at the last motivational weekend that took place at Šmartno na Pohorju. We trained our IT, project management and feedback skills. Follow our channels to join us next time.   Two delegates went to the General Assembly (GA) of the international BEST, which was held in Sofia. At
Spet smo se zbrali na zadnjem motivacijskem vikendu, ki je potekal na Šmartnem na Pohorju. Trenirali smo svoje veščine na temo IT, projektnega vodenja in o dajanju/sprejemanju 'feedbacka'. Spremljaj naše kanale, če se nam želiš naslednjič pridružiti.   Na občni zbor (GA - General Assembly) internacionalnega BEST-a, ki je potekal
Do you want fun, relaxation, interesting workshops and meet new people? Then sign up for the BEST Motivational Weekend. When: The motivational weekend will be from April 13 to April 15. Where: Koča, Šmartno na Pohorju. Šmartno na Pohorju 35, 2315 Šmartno na Pohorju Price: Participation at the event itself
Si želiš zabave, sprostitve, zanimivih delavnic in novih spoznanstev? Potem se prijavi na BEST spomladanski motivacijski vikend. Kdaj: Motivacijski vikend bo potekal od 13. do 15. Aprila. Kje: Koča, Šmartno na Pohorju. Šmartno na Pohorju 35, 2315 Šmartno na Pohorju Cena: Udeležba na samem dogodku je brezplačna in vključuje prevoz
On March 16th and 17th, a MacGyver X competition was held, which was presented to students of the University of Ljubljana for the 10th consecutive year. The engineering competition, which took place this year at the Faculty of Electrical Engineering, took place in two categories: Team Design, where competitors have
16. in 17. marca se je odvijalo tekmovanje MacGyver X, ki se je študentom Univerze v Ljubljani tako predstavilo že 10. leto zaporedoma. Inženirsko tekmovanje, ki se je letos dogajalo na Fakulteti za elektrotehniko, je potekalo v dveh kategorijah: Skupinsko načrtovanje, kjer so tekmovalci reševali problem izdelovanja žarometov, ter kako
sl_SISlovenian