Se želiš pridružiti društvu BEST Ljubljana? Želiš izvedeti kaj počnemo pri nas? Vse kar moraš storiti je, da se udeležiš rednih sestankov, ki jih imamo ob torkih ob 18:00 na FGG-ju (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo) v drugem nadstropju, predavalnica P-II/2. Sestanki so ponavadi dolgi okoli 1 ure in nimamo
Would you like to join BEST Ljubljana? Wanna know what we do? All you need to do is come to our regular weekly meetings that happen every Tuesday at 18:00 at FGG  on the second floor in lecture room P-II/2 (Faculty of Civil Engineering or Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo).
Za nami je uspešno izveden že 15. zaporedni poletni tečaj, letos z naslovom “Always look on the light side of life”, katerega osrednja tema je bila svetloba, potekal pa je od 12. do 19. julija v Ljubljani. V enem tednu se je 24 študentov iz celotne Evrope, skupaj z dvema
Behind us is 15th successful summer course which lasted from 12-19th July , this time named  “Always look on the light side of life” with the main academic topic of light. 24 students from all over Europe joined slovenian students and discovered basic concepts behind light, both the scientific side
Are you a student studying STEM? Do you want to learn about the properties of light, how electrical elements like LED diodes and Lasers work? Do you want to know how to properly plan lighting in a room or how to transfer data over optical fibers? Or you maybe want
Si študent/ka tehniške oziroma naravoslovne smeri? Si želite vedeti kakšne so lastnosti svetlobe, kako delujejo elektronski elementi kot so LED diode in laserji, načrtovati optimalno osvetlitev svoje hiše ali prenesti podatke preko optičnih povezav? Morda vas zanima kako živa bitja proizvajajo svetlobo preko kemičnih reakcij? Si ob vsem tem želite
Za nami so še eni uspešno organizirani BEST dnevi tehnike in naravoslovja (BDTN). BDTN študentom omogočajo pridobivanje praktično uporabnega znanja, izkušenj in poznanstev, popestrijo dogajanje na univerzi in izboljšujejo povezanost študentov, podjetij in univerze. Na enajstem zaporednem BDTN-ju, ki je letos potekal med 12. in 18. decembrom, so se odvijala predavanja in
Behind us is another successfully organized event: BEST Days of Technology and Natural science (BDTN). BDTN allows students to gain practical knowledge, experience and contacts. On the last BDTN which happened from 12 to 18th December, and had lectures and workshops on energetics, urban mining, data science, shallow geothermal, public
Naš partner, A.T. Kearney SEE, vabi študentke tehnologije na svoj letni mednarodni karierni dogodek namenjen ženskam. Hočete odkriti skrivnosti popolne predstavitve? Udeležite se ekskluzivne A.T. Kearney delavnice, ki bo 9. decembra v Ljubljani. Več informacij o dogodku in prijavi nanj, dobite na njihovi spletni strani.
Our partner, A.T. Kearney SEE, is inviting women students of technology on their international career event. Do you want to discover perfect presentations? Attend an exclusive A. T. Kearney workshop that will happen on 9th of december in Ljubljana.
sl_SISlovenian