O nas

BEST (Board of European Students of Technology), ki deluje že od leta 1989, je prostovoljna, nepolitična in neprofitna organizacija, ki združuje evropske študente tehnologije in omogoča izmenjave med študenti po Evropi in komunikacijo ter sodelovanje med njimi.
Zajema 97 lokalnih BEST skupin ali LBGjev (Local BEST Groups), ki se nahajajo v 34 državah Evrope. V BESTu tako sodeluje več kot 3800 aktivnih evropskih študentov.

Lokalna BEST skupina v Ljubljani

LBG (Local BEST Group) v Ljubljani je ena izmed ustanovnih članic BESTa. Naša glavna želja je čim boljša organizacija dogodkov, zato skrbimo za dobro sodelovanje med študenti, podjetji in univerzo, kjer si izmenjujemo izkušnje in ideje.

Trenutno v naši skupini deluje 38 članov, nekateri izmed njih pa delujejo tudi na mednarodni ravni BESTa. Vsako leto se trudimo organizirati dogodke kot so BEST dnevi tehnike in naravoslovja (BDTN), EBEC Local — tekmovanje MacGyver, poletni BEST course, motivacijske vikende in razne druge dogodke.
Vsi naši člani delajo prostovoljno tako na lokalni, kot na mednarodni ravni. Z aktivnim članstvom pa si pridobijo ogromno izkušenj na področju dela v skupini, organizacije, vodenja, hkrati pa utrjujejo komunikacijske veščine v domačem in tujem jeziku.

 

Članstvo

Članstvo v društvu je prostovoljno, brez obveznosti in brez članarine. Člani društva lahko postanejo vsi študenti tehničnih in naravoslovnih smeri na Univerzi v Ljubljani.
Pomagajo pri realizaciji projektov, promociji tečajev in iskanju finančnih virov. Člani s svojim prostovoljnim delom pridobivajo pomembne mehke veščine in ob enem tudi veliko potujejo.

Aktivni člani

Aktivni člani so jedro naše organizacije. Organizirajo dogodke, se pri tem marsikaj naučijo in zabavajo. Veliko tudi potujejo po Evropi in hodijo na dogodke ostalih lokalnih BEST skupin.

Alumni

Alumni so člani, ki v društvu niso več aktivni. Še vedno se udeležujejo dogodkov in delijo izkušnje ter nasvete iz preteklih let.
Uradno imamo v društvu BEST Ljubljana že več kot 200 alumnijev.

Kaj se dogaja v BESTu?

BEST še dodatno podpre znanje, pridobljeno na univerzah, torej služi kot dopolnilna izobrazba. Prav tako zagotavlja podporo pri iskanju zaposlitve, saj povezuje študente z bodočimi delodajalci in povečuje izobraževalno sodelovanje in ozaveščenost študentov o problemih, povezanih z inženirsko izobrazbo. Povezuje torej študente-podjetja-univerze.
Skozi organizacijo in ponujanje visokokvalitetnih dogodkov za študente iz cele Evrope pomaga razvijati študente in nudi izkušnje.

Kaj si prizadeva BEST?

BEST si prizadeva pomagati evropskim študentom na področju mednarodnih sodelovanj, spoznavanju in razumevanju tujih kultur ter razvijanju zmožnosti sodelovanja na mednarodnem nivoju. Mednarodne povezave so odlična priložnost za učenje od drugih in predajanje znanja na druge evropske študente. S pomočjo mednarodnih kariernih dogodkov je študentom olajšana pot do dobrega delovnega mesta, sproti pa si širijo obzorja in izboljšujejo svoje mehke veščine.

 

Mednarodno društvo BEST

V osnovi je naša organizacija sestavljena iz lokalnih skupin, ki imajo vsak svoje predsedstvo in svoje organe. Poleg lokalnih skupin pa imamo tudi mednarodno strukturo, ki sestoji iz mednarodnega predsedstva. Sestavljeno je iz sedmih članov: predsednika, blagajnika, tajnika in štirih podpredsednikov. Mednarodno predsedstvo skrbi za globalno koordinacijo društva BEST in njegovih teles, ter skrbi za kakovost BEST dogodkov. Poleg predsedstva, imamo tudi oddelke (departments), ki imajo vsak svojo funkcijo:
 • Oddelek za izobrazbo: Izvaja aktivnosti v zvezi s povezavo BESTa v zadevah o izobrazbi. Zavzema se za izboljšavo izobraževalnega sistema na univerzah.
 • Oddelek za informacijsko tehnologijo: Razvija spletno stran in aplikacije, ter skbri za podporo organizacije s tehnološkega vidika.
 • Oddelek za dizajn: Zagotavlja in oblikuje materiale za ohranjanje podobe društva BEST.
 • Oddelek za treninge članov: Zagotavlja interno izobrazbo v organizaciji.
 • Oddelek za odnose s podjetji: Podpira blagajnika pri priskbi virov za delovanje organizacije.
 • Oddelek za stike z javnostjo: Spremlja, gradi in vzdržuje zunanjo podobo BESTa, saj gradi tesne odnose z mediji in javnostjo.
 • Oddelek za tekmovanja: Nudi podporo in izboljšavo tekmovanj v BESTu.
 • Oddelek za podporo lokalnih skupin: Zagotavlja podporo lokalnim BEST skupinam, da postanejo ali ostanejo polnopravni člani društva BEST.
 • Oddelek za kvaliteto zunanjih dogodkov (Vivaldi): Podpira in nadzoruje organizacijo in kakovost BEST dogodkov.
 • Oddelek za razpise: Sodeluje s financerji, da zagotovi finančno podporo preko donacij.

Vizija in misija BESTa

VIZIJA: Empowered diversity — BEST spodbuja raznolikost, ravno zato daje velik poudarek na spoznavanju in razumevanju tujih kultur, kar doseže prav z mednarodnimi povezavami.
MISIJA: Developing students — Zelo pomemben je razvoj študentov, predvsem na mednarodni ravni. Tako BEST nudi pomoč pri iskanju zaposlitve in opravljanja službe tudi drugje.
VREDNOTE BESTa zajemajo najpomembnejše stvari, ki služijo kot inspiracija:
 • FLEKSIBILNOST: Prilagajamo se spremembam in spreminjajočim se pogojem.
 • PRIJATELJSTVO: Gradimo dobre odnose, v katerih si pomagajo, se podpiramo in skrbimo drug za drugega.
 • ZABAVA: V BESTu se uživa, saj se trudimo vnašati aktivnosti, v katerih uživajo vsi. Delujemo s strastjo in si prizadevamo deliti to strast z ostalimi okoli nas.
 • RAZVOJ: Neprestano skušamo izboljšati standarde in premikati meje naših zmožnosti z uporabo kreativnosti.
 • UČENJE: Novo znanje in razumevanje pridobivamo preko izkušenj in potovanj.
sl_SISlovenian